Transcendentie

Transcendentie
Het vermogen tot transcendentie is een voorwaarde voor veel meer dan religie alleen. Het is de voorwaarde voor elk menselijk streven.