Zingeving als Machtsmiddel

Zingeving en macht worden niet snel met elkaar in verband
gebracht. Bij zingeving denk je aan authentiek en gepassioneerd
leven, macht wordt vaak verdacht gevonden. Toch is
zingeving een machtsmiddel, en misschien wel het belangrijkste
dat er is.
In dit boek wordt uiteengezet hoe zingeving als machtsmiddel
functioneert. De auteurs analyseren de begrippen
'macht' en 'zingeving' en leren ons hoe we het gebruik van
macht kunnen herkennen. Met verhelderende voorbeelden
uit de geschiedenis, de actualiteit, de film en de literatuur.
verkrijgbaar click hier: ZINGEVING ALS MACHTSMIDDEL
Recensie
Mensen geven zin aan alles om hen heen, aan het leven en het lijden, maar ook aan alledaagse dingen en gebeurtenissen. Daarmee oefenen zij ook macht over elkaar uit. Macht kan beperkend en onderdrukkend zijn, maar ook verrijkend en stimulerend. Macht is sterk gerelateerd aan verlangen en zingeving. De auteurs, respectievelijk hoogleraar godsdienstsociologie aan de Universiteit Leiden en publicist, geven in dit boek een model om machtsuitoefening door middel van zingeving te herkennen en te analyseren. In de tweede helft van het boek passen zij dit model toe op de thema's leiderschap en religie. De abstracte tekst wordt verlevendigd door tal van illustratieve voorbeelden in grijze tekstkaders. H Stoffels