Zingeving als machtsmiddel - Van zinverlangen tot charimatisch leiderschap

co-auteur: Berend ter Borg

Het meest gebruikte en minst herkende, het meest effectieve en het meest efficiënte machtsmiddel is zingeving.