Waar is het zondebesef gebleven?

Masaccio 1401 - 1428
Adam en Eva verdreven uit het paradijs
fresco (255 cm hoog) - 1424-25
Museum Brancaccikapel, Florence

Men vroeg mij of ik enig idee had waar het zondebesef, dat ooit zo heftig huis hield in de zielen der mensen, nu is gebleven. Ik had er wel een antwoord op
Uit: Rein Nauta e.a. Over zonde en zonden. Opstellen over de tragiek van het bestaan. Nijmegen 2002: Valkhof pers, pp.57-66.