Religie als spel

In dit artikel wil ik laten zien hoe een zingevingssysteem en een religie als machtsmiddel kunnen dienen en hoe het mogelijk is dat wij Nederlanders, gelovig of niet, nog steeds Calvinisten zijn. Ik wil duidelijk maken wat de kracht en de reikwijdte van zo'n religie is. Hoe haar macht werkt en waar die macht vandaan komt. Eerst zeg ik iets over macht, dan over zingeving en dan over zingeving als machtsmiddel. Daarbij speelt het denken van Max Weber een hoofdrol.
Om de macht van zingeving en religie te begrijpen gaan we uit van de volgende stelling: de meest onderschatte behoefte van de mens is de behoefte aan zin (2011).
Lees meer