Niet-institutionele religie

Religie is van alle mensen en alle tijden. Religie verdwijnt niet in onze tijd, maar hij verliest zijn vaste vorm. Hij de-institutionaliseert. Hoe ziet gede-institutionaliseerde religie eruit? Dat was het onderwerp van mijn oratie, waarmee ik op 7 november 2007 de leerstoel niet-institutionele religie aanvaardde.