De holocaust en het postmodernisme

In de jaren tachtig werd het begrip postmodern plotseling populair. De betovering van het modernisme was voorbij. Tijd voor iets nieuws. Van alle analyses van de postmoderne cultuur is die van de Pools-Engelse socioloog misschien wel de helderste en de m eest diepgravende.
Baumans boeken zijn bouwstenen voor de vrijzinnige mentaliteit. Ter gelegenheid van de dodenherdenking 1996 schreef ik een essay over zijn werk. Ook interviewde ik hem.
lees verder het interview