16. De Hel

Koran
Dan zegt Hij 'Het vuur is jullie verblijfplaats om er altijd te blijven, behalve als God het anders wil. 6:128
Behalve zij die daarna berouw tonen en het weer goedmaken. God is vergevend en barmhartig. 3:89

BIjbel

Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd. Openbaring 14:10
Ik verzeker u: alle wandaden en godslastering, hoe erg ook, kunnen mensen worden vergeven. Marcus 3:28