Home

mbterborg@gmail.com Hier presenteert Meerten Berend ter Borg zijn geschriften. Deze gaan vooral over de manier waarop mensen zin geven aan hun leven en de dingen daaromheen. De mascotte, die dit project begeleidt is de huisjesslak. Hij staat voor de snelheid van de groei van inzicht. De illustratie betreft een papierknipsel van Henri Matisse uit zijn laatste levensjaren (1952-1953). Het staat bekend als 'the snail' en bevindt zich in The Tate Modern in Londen.