Gijs en Wally, Bedankt!

Frans van der Ven, beeld en foto

Dit is een initiatief om een standbeeld op te richten voor de Bankiers van het Verzet, Gijs en Wally van Hall. Het gaat uit van de huidige bewoners van de Zonnehof, het ouderlijk huis van de broers, in Aerdenhout. Daar zal ook het standbeeld geplaatst worden zo, dat deze vanaf de weg zichtbaar is.

Voor donaties:
crowdfunding, VIP funding
........rekening nummer NL42ABNA0562344500
tnv Stichting Bloemendaal Initiatief-----------------met vermelding van "Gijs en Wally, bedankt!"